Inloggen Account aanvragen

Afzendgegevens Rijkswaterstaat

In publicaties staat bij de afzendgegevens wie verantwoordelijk is voor de uitgave. En waar de lezer terecht kan voor meer informatie. De tekst is altijd gelijk, afgezien van de datum en codering.

Voorbeeld voor de afzendgegevens van Rijkswaterstaat in het Nederlands.
Rijkswaterstaat afzendgegevens Nederlands

Compacte versie

In flyers, factsheets en nieuwsbrieven is vaak minder ruimte. Maak in dat geval gebruik van een compact opgemaakte versie in een kleiner korps.

Rijkswaterstaat afzendgegevens Nederlands (compacte versie)
Rijkswaterstaat afzendgegevens Nederlands (compacte versie)

Afsluitende alinea

In advertenties, op affiches en op publieksborden staan niet de standaard afzendgegevens. Hier gebruik je de volgende afsluitende alinea:

Voorbeeld van de afzendgegevens Rijkswaterstaat voor advertenties en affiches.
Rijkswaterstaat afzendgegevens advertenties en affiches

Intern

Voor interne middelen volstaat de afzender met:

Voorbeeld van de afzendgegevens van Rijkswaterstaat voor interne middelen.
Rijkswaterstaat afzendgegevens interne middelen

Afzendgegevens bij samenwerking

Maakt Rijkswaterstaat deel uit van een samenwerkingsverband? Dan kun je de samenwerkingspartners vermelden. In bijvoorbeeld het binnenwerk van een brochure kun je de samenwerking uitleggen. En op de achterzijde van de omslag is naast de afzendgegevens van Rijkswaterstaat ruimte voor het vermelden van partners. Dat kan in tekst of met logo.

Leveranciers worden niet vermeld.

Voorbeelden van afzendgegevens van Rijkswaterstaat en een partner in een samenwerkingsverband.
Rijkswaterstaat afzendgegevens samenwerkingsverband in tekst (links) en met logo (rechts)

Engelstalige afzendgegevens

Rijkswaterstaat heeft een Engelstalige website: rijkswaterstaat.nl/en. Het informatienummer 0800 - 8002 is alleen bereikbaar vanuit Nederland. Laat in Engelstalige middelen die alleen in het buitenland worden verspreid dus het nummer 0800 - 8002 achterwege. Vermeld eventueel een ander informatienummer.

Voorbeeld van de afzendgegevens van Rijkswaterstaat in het Engels.
Rijkswaterstaat afzendgegevens Engels

Duitstalige afzendgegevens

Rijkswaterstaat heeft geen Duitstalige website. Wel kun je Duitstalige afzendgegevens gebruiken in een publicatie in het Duits die in Nederland verspreid wordt.

Voorbeeld van de afzendgegevens van Rijkswaterstaat in het Duits.
Rijkswaterstaat afzendgegevens Duits

Codering

De codering is onderdeel van de vaste afzendgegevens.

Voorbeeld codering: CD0120NB001
Deze is opgebouwd uit:

  • Organisatieonderdeel (CD = Corporate Dienst)
  • maand (01 = januari)
  • jaar (20 = 2020)
  • afkorting bureau (NB = Naam Bureau)
  • volgnummer communicatiemiddel (001)

In advertenties en affiches staat de codering verticaal rechts onderaan.

QR-code

QR-codes zijn een soort streepjescodes die je met een mobiele telefoon kunt scannen. De codes verwijzen naar websites en e-mailadressen. Het aanbevolen formaat voor de QR-code is:

  • A5/A4: 20 cm (afstand) 20 x 20 mm (maat)
  • A3/Publieksbord: 1,5 m (afstand) 95 x 95 mm (maat)

Colofon

Vermeld het informatienummer 0800 – 8002 niet in het colofon, want dit telefoonnummer is een vast onderdeel van de afzendgegevens. Andere telefoonnummers mogen wel in het colofon. Bijvoorbeeld voor vakinhoudelijke communicatie voor een specialistische doelgroep.

In de afzendgegevens staat www.rijkswaterstaat.nl. In de lopende tekst of colofon kan ook een alias staan. 

Leveranciers

Vermeld de naam van de fotograaf en illustrator in verband met de rechten. De naam plaats je verticaal naast of horizontaal onder de betreffende foto. Andere leveranciers vermeld je niet.

Opbouw

In het colofon kunnen de volgende gegevens voorkomen: auteurs, oplage, (on)gewijzigde herdruk, andere relevante opmerkingen of informatie zoals aansprakelijkheid, certificering en projectinformatie.

Plaats colofon

In brochures en folders plaats je het colofon op de laatste pagina van het binnenwerk. In gedrukte nieuwsbrieven waar deze het beste uitkomt. Meestal is dat op de laatste pagina. In boeken en rapporten staat het colofon na het titelblad en voor de inhoudsopgave.

Bijschrift

Zorg ervoor dat elke foto een pakkend bijschrift krijgt. Sluit het bijschrift niet af met een punt, tenzij deze uit meerdere zinnen bestaat. Vermeld ook altijd de fotograaf en/of het stockbureau in verband met beeldrechten. Dit kan bij de foto zelf of in het colofon. Het bijschrift zet je onder de foto. Op de eerste regel staat de omschrijving van de foto (in Italic) en op de tweede regel de naam van de fotograaf en eventueel het stockbureau (in Regular).