Inloggen Account aanvragen

Zakelijk Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat wordt steeds compacter en flexibeler en heeft een sterk regisserende rol. Meer dan ooit ligt de focus daarom op samenwerken. Om dit in de communicatie te benadrukken, heeft Rijkswaterstaat voor de zakelijke markt het 'Samenwerken &'-communicatieconcept ontwikkeld.

'Samenwerken &': uniform communiceren met de markt

Kenmerkend voor de communicatie van Rijkswaterstaat richting de markt is het &-teken.

Het &-teken (of 'ampersand') staat voor 'en', 'verbinding' en 'samen'. Een herkenbaar en toepasselijk teken: samen met anderen draagt Rijkswaterstaat bij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Vorm

Meest in het oog springend voor de zakelijke communicatie van Rijkswaterstaat is dus het &-teken. Hier zijn verschillende uitingsvormen van. Meestal staat het in combinatie met Samenwerken, soms solitair. Daarnaast is een kader met de kernboodschap standaard onderdeel van gedrukte media.

Samenwerken &

De toepassing 'Samenwerken &' als beeldelement staat altijd in de Rijksoverheid Sans Italic in de kleur RO-hemelblauw. Alleen in broodtekst zet je het in de Rijksoverheid Serif in zwart.

Afbeelding van het 'Samenwerken &'-logo uit de zakelijke communicatie van Rijkswaterstaat.

'Samenwerken &' in Rijksoverheid Sans Heading Italic, hemelblauw

De spatie tussen 'Samenwerken' en '&' wordt hier teruggebracht naar 80%.

Er zijn 2 varianten van 'Samenwerken &': 'Samenwerken & Rijkswaterstaat' en 'Samenwerken & specifiek onderwerp'.

Samenwerken & Rijkswaterstaat

Deze tekst kun je zowel op 1 als op 2 regels toepassen. De verhouding tussen beide regels is 1:1. De lettergrootte van beide tekstregels blijft dus gelijk. Het woordmerk 'Rijkswaterstaat' is altijd zwart.

Voorbeeld van de zakelijke communicatie van Rijkswaterstaat: titel op 1 regel.

'Samenwerken & Rijkswaterstaat' naast elkaar | verhouding korps 1:1. De naam Rijkswaterstaat staat in Rijksoverheid Sans Heading regular, zwart

Voorbeeld van de zakelijke communicatie van Rijkswaterstaat: titel op 2 regels.

'Samenwerken & Rijkswaterstaat' onder elkaar | verhouding korps 1:1. De naam Rijkswaterstaat staat in Rijksoverheid Sans Heading regular, zwart

Samenwerken & specifiek onderwerp

De titel van een communicatiemiddel voor de zakelijke markt bestaat altijd uit de combinatie 'Samenwerken &' en het onderwerp van de uiting. Dit onderwerp is leidend en moet goed zichtbaar zijn. Je plaatst 'Samenwerken &' altijd kleiner dan het onderwerp in de verhouding 3:4. 'Samenwerken &' staat als een soort chapeau altijd boven het onderwerp. De kleur van het chapeau is hemelblauw, het onderwerp is altijd zwart.

Voorbeeld van een koptekst in zakelijke communicatie van Rijkswaterstaat over een specifiek onderwerp.

'Samenwerken & onderwerp' | verhouding korps 3:4. Voor het onderwerp gebruik je Rijksoverheid Sans Heading Regular, zwart

In Office-programma's zoals Word en PowerPoint staat 'Samenwerken &' in broodtekst in de Verdana cursief. De spatiëring tussen 'Samenwerken' en '&' bij de Verdana is 100%.

Voorbeeld van een Powerpoint-titel in zakelijke communicatie van Rijkswaterstaat over een specifiek onderwerp.

'Samenwerken & onderwerp' in overige titels in Powerpoint | verhouding korps 1:1. De gehele tekst wordt gezet in Verdana, zwart

Voor het titelblad van PowerPoint geldt een uitzondering. Daar zet je 'Samenwerken &' in de Rijksoverheid Sans Italic.

Voorbeeld van een Powerpoint-titel in zakelijke communicatie van Rijkswaterstaat over een specifiek onderwerp.

'Samenwerken & onderwerp' op de titelpagina in PowerPoint | verhouding korps 3:4. Voor het onderwerp gebruik je Verdana, zwart

&-teken solitair

Gebruik je het &-teken solitair als 3D-element in een ruimte? Dan gebruik je de Rijksoverheid Sans Heading Bold. In dit geval kun je naast de hemelblauwe kleur ook RO-geel of wit gebruiken.

In sommige gevallen (alleen 2D-toepassingen) wordt het &-teken ook in outline gezet waarbij de rand hemelblauw is.

Afbeelding van het &-teken uit de zakelijke communicatie van Rijkswaterstaat in 3 verschillende kleuren.

&-teken solitair | Rijksoverheid Sans Heading Bold in blauw, geel of outline hemelblauw (bij korps 100 pt gebruik je een lijndikte van 0.5 pt)

Kader kernboodschap

Elk gedrukt communicatiemiddel voor de zakelijke markt krijgt een kader met de kernboodschap Samenwerken & Rijkswaterstaat. Tenzij de ruimte dit niet toelaat.

Er is een apart Indesign-template, waarin dit kader standaard is meegenomen. Verdere specificaties (corps, kleur, lijndikte) staan daarin.

Voorbeeld van een kader met tekst in de stijl van de zakelijke communicatie van Rijkswaterstaat.

Kader Zakelijk | kernboodschap 'Samenwerken & Rijkswaterstaat'

Tekst

Op het gebied van tekst zijn er in zakelijke communicatie slechts marginale verschillen met reguliere Rijkswaterstaatuitingen.

Schrijfwijzer

Voor zakelijke teksten gelden dezelfde regels als voor alle andere Rijkswaterstaatteksten. Deze staan in de Schrijfwijzer Rijkswaterstaat.

Er is 1 verschil: de zakelijke doelgroep bestaat grotendeels uit lezers die zijn ingevoerd in het onderwerp, of er specialist in zijn. In tegenstelling tot voor een breed publiek, kun je voor hen jargon gebruiken (zie paragraaf 5.3.5 > Toegankelijk/Zakelijke teksten van de schrijfwijzer).

Contactinformatie

Neem aan het eind van elk communicatiemiddel waar mogelijk de volgende alinea op:

Meer informatie

Wilt u meer weten over <onderwerp>? Kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk of stuur een mail naar zakelijk@rws.nl.
Volg ons op Twitter (@rwszakelijk) en LinkedIn (groep Rijkswaterstaat Zakelijk).

Qua afzendgegevens onderscheiden zakelijke publicaties zich slechts door de toevoeging ‘zakelijk’ in de url:

Dit is een uitgave van
Rijkswaterstaat
www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk
0800 - 8002
mei 2015 | CD0515NB001