Inloggen Account aanvragen

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Binnen de rijkshuisstijl maakt UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gebruik van een deelidentiteit. De rijksbrede huisstijl geldt hierbij als algemeen kader.

Voor advies, vragen en toepassing van de huisstijl binnen UBR, stuur een e-mail naar communicatieubr@rijksoverheid.nl.