Inloggen Account aanvragen

Basiselementen UBR

Logo en afzenderschap

In de huisstijl voeren we bij UBR de endorsed merken architectuur door. Alle services binnen UBR vallen in de visuele aanwezigheid onder UBR. In de huisstijl passen we naast het hoofdwoordmerk (naast het lint) een subwoordmerk toe. Een subwoordmerk mag niet zonder het hoofdwoordmerk worden gebruikt. Alleen vastgestelde services in het MT UBR worden hierin opgenomen. In de communicatie (teksten) is de schrijfwijze van de services zonder UBR|.

Voorbeeld subwoordmerk/service:

Logo van een onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. Uiterst links staan de letters UBR met rechts daarvan een verticale lijn. Rechts staat de tekst 'Advocaten en adviseurs arbeidsrecht'.
Beeld: ©Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Als het gaat om corporate communicatiemiddelen vanuit UBR, dan wordt het UBR-subwoordmerk als watermerk toegepast:

Corporate logo van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. Uiterst links staan de letters UBR met rechts daarvan een verticale lijn. Rechts staat de tekst 'voor een ambitieuze overheid'.
Beeld: ©Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Kleur

De hoofdkleur bij UBR is oranje. Daarnaast gebruiken we 3 secundaire kleuren: hemelblauw, lichtblauw en donkergeel. Ook in tabellen en grafieken pas je deze kleuren toe. We maken geen gebruik van een kleurverloop.

De hoofdkleur voor Rijks Beveiligings Organisatie en Interdepartementale Post- en Koeriersdienst is hemelblauw.

Meer informatie: online kleuren en kleuren offline.

Vlakverdeling

UBR heeft gekozen in de omslagen om bij voorkeur de horizontale vlakverdeling toe te passen in haar vormgeving. De horizontale as is het uitgangspunt. Het hoofdwoordmerk (inclusief lint) staat altijd bovenaan, exact in het midden van het vak. Het subwoordmerk staat linksonder (in een foto of in een kleurvlak) als watermerk.

In het binnenwerk is deze vlakverdeling niet verplicht. Ook volvlakken met fotografie of kleur zijn toegestaan. Bij gebruik van meerdere kleurvlakken om tekst uit te lichten, wordt er 1 kleur aangehouden: lichtblauw.

Meer informatie over vlakverdeling.

Pay-off

De pay-off van UBR is: UBR. Voor een ambitieuze overheid. Per service is er ruimte om gebruik te maken van een eigen pay-off.

De pay-off staat op de meeste communicatiemiddelen op de achterzijde, maar kan ook als ondertitel worden gebruikt.