Inloggen Account aanvragen

Thema Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Het thema Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening valt onder  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maakt gebruik van een deelidentiteit. Doel van deze deelidentiteit is een herkenbare, consistente en eenduidige uitstraling. De rijksbrede huisstijl en de afspraken met het kerndepartement gelden hierbij als algemeen kader.

De richtlijnen voor de deelidentiteit gelden alleen voor het thema Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De communicatie is met uiteenlopende doelgroepen: de medewerkers, de markt, de overheid en de samenleving. Dat doet gebeurt via verschillende kanalen en met diverse middelen. De vormgeving van deze middelen staat beschreven in  onderstaand huisstijlhandboek.