Inloggen Account aanvragen

Direct e-mails

Binnen de kaders van het concept 'Werken voor Nederland' kunnen ook direct e-mails ontwikkeld worden. Voorbeelden en richtlijnen voor direct e-mail zijn nog in ontwikkeling.

Opdrachten voor arbeidsmarktcommunicatie verlopen via het Cluster In-, Door- en Uitstroom (IDU) van het Expertise Centrum Organisatie & Personeel (EC O&P). Je kunt hiervoor contact opnemen met de relatiebeheerder bij IDU.

Je kunt de briefingsinstructie gebruiken om de opdracht helder te krijgen. En om de benodigde informatie, zoals doelstelling en doelgroep, te verzamelen voor de briefing aan het bureau.