Inloggen Account aanvragen

Standaard briefings

De briefing is bedoeld om opdrachten vorm te geven. Zowel op het gebied van conceptontwikkeling als voor het ontwikkelen van een uiting of een campagne.

Opdrachten voor arbeidsmarktcommunicatie verlopen via het Cluster In-, Door- en Uitstroom (IDU) van het Expertise Centrum Organisatie & Personeel (EC O&P). Je kunt hiervoor contact opnemen met de relatiebeheerder bij IDU.

Je kunt de briefingsinstructie gebruiken om de opdracht helder te krijgen. En om de benodigde informatie, zoals doelstelling en doelgroep, te verzamelen voor de briefing aan het bureau.