Inloggen Account aanvragen

Voorbeelden campagnes

Binnen de kaders van het concept 'Werken voor Nederland' kunnen er ook deelcampagnes ontwikkeld worden. Via de links hieronder vind u 3 voorbeelden van campagnes en de briefing om de opdracht vorm te geven.

Deelcampagnes zijn kleinere campagnes binnen het concept 'Werken voor Nederland' wanneer een wervingsvraag meer aandacht nodig heeft. Of wanneer een verwachte wervingsbehoefte extra onder de aandacht van een specifieke doelgroep gebracht moet worden.

Ideeën voor de campagnes worden op maat gemaakt. Campagnes kunnen worden uitgewerkt in verschillende middelen. Bijvoorbeeld een website, advertenties, flyers of direct mailing. 

Opdrachten voor arbeidsmarktcommunicatie verlopen via het Cluster In-, Door- en Uitstroom (IDU) van het Expertise Centrum Organisatie & Personeel (EC O&P). Je kunt hiervoor contact opnemen met de relatiebeheerder bij IDU.

Je kunt de briefingsinstructie gebruiken om de opdracht helder te krijgen. En om de benodigde informatie, zoals doelstelling en doelgroep, te verzamelen voor de briefing aan het bureau.