Inloggen Account aanvragen

De ministerraad besloot op 4 juli 2007 dat alle organisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen, de rijkshuisstijl moeten voeren. Dit zijn ministeries, inspecties, (uitvoerings)organisaties, agentschappen en interdepartementale afzenders.

Doel rijkshuisstijl

De invoering van één logo en huisstijl was de randvoorwaarde voor een herkenbare en toegankelijke Rijksoverheid. Want ontkokering in beleid, uitvoering en dienstverlening kan niet zonder eenheid in communicatie. Door de invoering van één logo en huisstijl is de Rijksoverheid direct als afzender herkenbaar.

Missie en motto

De Rijksoverheid werkt aan herkenbaarheid, eenduidigheid en toegankelijkheid. Missie en motto onderstrepen waar de eenduidige Rijksoverheid voor staat. Ze geven het rijkslogo een inhoudelijke lading. De missie verwoordt wat alle organisaties van de Rijksoverheid bindt.

5 kleuren blauw

De rijkshuisstijl heeft 5 kleuren blauw voor het beeldmerk. Deze 5 blauwen verlopen van donker naar licht. De donkerste kleur heet rijksoverheidblauw 1, de lichtste rijksoverheidblauw 5. Voornamelijk wordt gewerkt met blauw 2 en in sommige gevallen blauw 1.