Inloggen Account aanvragen

Huisstijlcoördinatoren

Heb je inhoudelijke vragen over de huisstijl of de toepassing bij je eigen organisatie? Neem dan contact op met de huisstijlcoördinator van het departement waar je werkt of waarvoor je een opdracht uitvoert.

Huisstijlcoördinatoren

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
rijkshuisstijl@minaz.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
postbus.rijksbredehuisstijl@minbzk.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
1logo@minbuza.nl

Ministerie van Defensie
xmedia.mcd@mindef.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
DCCommunicatiepunt@minez.nl

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
DCCommunicatiepunt@minez.nl

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
intranet@nvwa.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
rijksbredehuisstijl@rvo.nl

Ministerie van Financiën
liaisoncomm@minfin.nl

Belastingdienst
huisstijl@belastingdienst.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
rijkshuisstijl@minienw.nl

Rijkswaterstaat
huisstijl@rws.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
huisstijl@minvenj.nl

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
huisstijl@dji.minjus.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
huisstijl@minocw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
huisstijl@minszw.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
huisstijl@minvws.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
huisstijl@rivm.nl

Logo of werkbestanden

Heb je logo's nodig of wil je werkbestanden downloaden? Dan heb je een account nodig om in te loggen.

Een account vraag je aan via de link 'Account aanvragen' helemaal rechtsboven op deze pagina. Let op: je mag alleen de logo's en bestanden downloaden van de organisatie waar je een account voor hebt gekregen.

Heb je eenmalig een logo nodig? Gebruik dan het logoaanvraagformulier.