Inloggen Account aanvragen

Huisstijlcoördinatoren

Heb je inhoudelijke vragen over de huisstijl of de toepassing bij je eigen organisatie? Neem dan contact op met de huisstijlcoördinator van het departement waar je werkt of waarvoor je een opdracht uitvoert.

Huisstijlcoördinatoren

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
rijkshuisstijl@minaz.nl        

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
postbus.rijksbredehuisstijl@minbzk.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
1logo@minbuza.nl

Ministerie van Defensie                  
xmedia.mcd@mindef.nl

Ministerie van Economische Zaken (EZ)
DCCommunicatiepunt@minez.nl

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
DCCommunicatiepunt@minez.nl

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
nvwacommunicatiemiddelen@nvwa.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)        
rijksbredehuisstijl@rvo.nl

Ministerie van Financiën
helpdesk.huisstijl.ckc@belastingdienst.nl

Belastingdienst               
helpdesk.huisstijl.ckc@belastingdienst.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
rijkshuisstijl@minienm.nl

Rijkswaterstaat                 
huisstijl@rws.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
huisstijl@minocw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
huisstijl@minszw.nl

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
huisstijl@minvenj.nl

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)          
huisstijl@dji.minjus.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
huisstijl@minvws.nl

Logo of werkbestanden

Heb je logo's nodig of wil je werkbestanden downloaden? Dan heb je een account nodig om in te loggen.

Een account vraag je aan via de link 'Account aanvragen' helemaal rechtsboven op deze pagina. Let op: je mag alleen de logo's en bestanden downloaden van de organisatie waar je een account voor hebt gekregen.

Heb je eenmalig een logo nodig? Gebruik dan het logoaanvraagformulier.