Inloggen Account aanvragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over rijkshuisstijl en gebruik van deze website.

Voor wie is de rijkshuisstijl?

Ruim 100 rijksoverheidsorganisaties voeren de rijkshuisstijl. Denk hierbij aan kerndepartementen, inspecties, (uitvoerings-)organisaties, agentschappen en interdepartementale afzenders.

Waar kan ik terecht met vragen over rijkshuisstijl?

Elk ministerie of uitvoerende dienst is verantwoordelijk voor toepassing en beheer van de rijkshuisstijl binnen de eigen organisatie of organisatieonderdelen. De uitvoering daarvan ligt bij departementale huisstijlcoordinatoren. Neem bij vragen over de rijkshuisstijl dus in eerste instantie contact op met je eigen huisstijlcoördinator.

Vragen over deze site kun je stellen via het contactformulier.

Hoe kom ik aan een logo?

Ga naar de ingang logo's. Selecteer hier eerst de juiste organisatie (let op: je mag alleen de organisatie kiezen waarvoor je een inlog hebt gekregen!). Vervolgens kies je de vorm van afzenderschap. Daarna kies je voor print en drukwerk of voor digitaal. Daarna kun je nog kiezen uit taal en uit het soort middel waar het logo op moet komen. Bij twijfel of je het juiste logo hebt, kun je contact opnemen met de betreffende huisstijlcoördinator

Heb je geen inlog? Maak dan gebruik van het logo aanvraagformulier.

Hoe kom ik aan werkbestanden?

Om een logo of werkbestand te kunnen downloaden heb je een account nodig.

Let op: je mag alleen de logo's en bestanden downloaden van de organisatie waarvoor je een account hebt gekregen. Als je logo’s downloadt van een andere organisatie dan waarvoor je toestemming hebt, wordt je account direct afgesloten. Houd er rekening mee dat je bezoek en downloadgedrag worden geregistreerd en actief gecontroleerd.

Twijfel je of je de juiste organisatie hebt geselecteerd voor het downloaden van logo's? Neem dan altijd eerst contact met de huisstijlcoördinator op van de organisatie voordat je de logo's gaat downloaden.

Er gelden auteursrechten op het logo en de huisstijl. De Rijksoverheid kan actie ondernemen tegen een (vermoedelijke) inbreuk op deze rechten.

Met vragen hierover kun je terecht bij de betreffende huisstijlcoördinator.

Kan ik een nieuwe logoset laten aanmaken bij naamswijziging/nieuwe organisatie?

Organisaties die het rijkslogo mogen voeren, zijn alle rijksoverheidsorganisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen. Voor een dochterstatus van een nieuwe organisatie, zal het betrokken ministerie een verzoek moeten indienen bij de Rijksvoorlichtingdienst. Toestemming voor een kleindochterstatus kan door het kerndepartement waar de organisatie onder valt gegeven worden. Na toestemming van de Rijksvoorlichtingdienst of het kerndepartement kan een nieuwe logoset aangemaakt worden. Je vraagt deze aan bij de huisstijlcoördinator.

Vertalingen van het logo laten we maken door AVT van MinBZ. Op die manier hanteren we rijksbrede consistentie in vertalingen van organisatienamen.

Welk logo gebruik ik bij samenwerking?

Er wordt veel samengewerkt door rijksoverheidsorganisaties, onderling, maar ook met andere organisaties buiten de Rijksoverheid. Hiervoor hebben we uitgebreide richtlijnen opgesteld. In principe gaan we uit van rijkshuisstijl óf de huisstijl van de samenwerkingspartner. In het uiterste geval hanteer je de neutrale stijl. Meer informatie over welk logo je gebruikt vind je onder Afzenderschap.

Hoe ga ik om met campagnes?

Informatie over campagnes en de huisstijl vind je onder Campagnes.

Hoe ga ik om met communicatiemiddelen waarvoor geen richtlijn bestaat?

Niet van alle toepassingen zijn uitgeschreven richtlijnen te vinden. Dit soort toepassingen zijn of te specifiek of zijn niet onder 1 noemer te vatten. In zo'n geval hanteer je als uitgangspunt altijd de basiselementen van de rijkshuisstijl. Pas waar mogelijk het logo, huisstijlkleuren, de huisstijl lettertypen en de regels voor vlakverdeling toe.