Ons logo is gebaseerd op het officiële rijkswapen: Een stilering van het rijkswapen in een eigen tekenstijl, in wit uitgevoerd en altijd gevat in een blauw lint. Wij krijgen regelmatig de vraag of we het rijkswapen even kunnen opsturen. Bij navraag gaat het dan meestal om het rijkslogo, de begrippen rijkswapen en rijkslogo worden dus weleens door elkaar gehaald. Tijd voor een uitleg.

Rijkswapen

Het Nederlandse rijkswapen kent z’n oorsprong in 1815 en is voor het laatst aangepast in 1907. Het rijkswapen zou je kunnen zien als het ‘logo’van de Nederlandse Staat. Het wordt gebruikt voor het visueel weergeven van bijvoorbeeld eigendom van objecten, zoals het paspoort, de heerschappij over gebieden, bijvoorbeeld door middel van een ambassadebord en het koninklijk predikaat op borden van Hofleveranciers.

Beheer van het rijkswapen is in handen van de Hoge Raad van Adel, het adviesorgaan van de regering over adelszaken en overheidsheraldiek. Deze Raad bepaalt wie en op welke manier het rijkswapen mag toepassen. Ook alle andere tekenstijlen van het wapen moeten worden goedgekeurd door de Raad. Dit wordt gedaan op basis van een beschrijving die bij Koninklijk Besluit is vastgelegd. Met deze beschrijving en de heraldische regels mag een ontwerper zelf bepalen in welke stijl en vorm een versie van het wapen gemaakt wordt. Maar pas na goedkeuring van de Raad mag de versie in gebruik worden genomen. Zo is dat ook gebeurd met het rijkslogo.

Als Rijksoverheid gebruiken wij dus niet het rijkswapen, maar een speciaal voor ons getekende versie daarvan. In een blauw lint geplaatst maakt alleen die combinatie ons logo, dat alleen door rijksoverheidsorganisaties gebruikt mag worden. Wij gebruiken dit gestileerde rijkswapen nooit los, zonder blauw lint. Daar waar we vanuit de Rijksoverheid communiceren, doen we dit vanuit de rijkshuisstijl, dus voorzien van het rijkslogo.

Blauwe brieven

Logo blauwe brief
Logo blauwe brief

De enige toepassing waar we als Rijksoverheid een rijkswapen gebruiken, is onze ‘blauwe brievenlijn’. Deze lijn (Amice-brieven) wordt gebruikt voor de onderlinge correspondentie van de Minister-president, de minister, de staatssecretaris, de secretaris-generaal en andere topfunctionarissen. Daardoor is het geen rijkshuisstijltoepassing; dat is ook de reden dat we hiervoor een andere versie van het rijkswapen gebruiken (een iets traditioneler getekende versie en met wapenspreuk).

Heraldiek: hang naar traditie?

Voor sommigen lijkt het misschien wat traditioneel, heraldiek heeft zeker haar waarde. Heel begrijpelijk eigenlijk, want het is vaak al een eeuwenoud gebruikt symbool van die stad of provincie. Zo verbeeldt het de historische continuïteit en past het bij een betrouwbare, sobere en neutrale identiteit met autoriteit, zonder autoritair te zijn.