Burgers ontlenen vertrouwen aan het logo van de Rijksoverheid. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat alleen de Rijksoverheid dit logo gebruikt. 

Auteursrecht logo en huisstijl

Er gelden auteursrechten op het logo en de huisstijl. De Rijksoverheid heeft het beeldmerk als hoogheidsteken gedeponeerd. Daardoor kan zij actie ondernemen tegen een (vermoedelijke) inbreuk op deze rechten. Het gaat dan om het gebruik en de toepassing van het ontwerp van het logo en de huisstijl. Waaronder ook de lettertypes RijksoverheidSerif en RijksoverheidSans.  

Dit verbod geldt niet voor partijen die een opdracht uitvoeren voor de Rijksoverheid en daarvoor gebruik mogen maken van de huisstijl en het logo. Maar in alle andere gevallen is ieder gebruik verboden. In welke vorm of manier dan ook (zoals elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen).

Toestemming via de Rijksvoorlichtingsdienst

Voor toestemming om het logo of de huisstijl te gebruiken, kun je terecht bij de Rijksvoorlichtingsdienst.