Inloggen Account aanvragen

Recent gewijzigd

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest recente wijzigingen op de Rijkshuisstijl.

20 september 2019

Voor online toepassing gelden contrasteisen die zorgen voor een goede leesbaarheid van een tekst op een achtergrondkleur. Het schema met geschikte kleurcombinaties is vernieuwd en aangevuld met de 7 grijstinten. De visuele informatie is daarnaast ook digitoegankelijk beschikbaar in tabelvorm, onder het uitklapvenster 'uitgeschreven tekst'.

24 mei 2019

Voor foutmeldingen zijn de iconen aangepast. De nieuwe iconen zijn qua vorm en kleur gewijzigd zodat er beter onderscheid is tussen een foutmelding, een waarschuwing, een bevestiging en een toelichting. De iconen zijn ook aangepast in de iconenset.

12 april 2019

Er is een nieuwe routing voor het aanvragen van (klein)dochterstatus. Deze loopt vanaf nu via de directeur DPC.

19 december 2018

Er is een splitsing gemaakt in het onderdeel Basiselementen. Daar vind je nu algemene regels (geldend voor offline en online toepassingen) en basiselementen voor offline en online gebruik.

Bij de basiselementen online vind je 3 verplichte bouwstenen. Van de 5 verplichte bouwstenen (logo, kleuren, webfont, grid, favicon)  zijn er 3 overgebleven (logo, kleuren, webfonts).

Het favicon is bij het logo gevoegd en het grid is niet langer verplicht (voorbeeld volgt in 2019). En bij onlinekleuren zijn ook linkkleur, functionele kleuren bij meldingen en focuskleur toegevoegd.

De online componenten zijn nieuw. Dit zijn visuele voorbeelden ter inspiratie die laten zien hoe de basiselementen kunnen worden toegepast in componenten. We starten met 9 componenten maar het is de bedoeling dat we deze lijst in de loop van 2019 gaan uitbreiden met meer voorbeelden.

7 december 2018

Een nieuw element is toegevoegd onder basiselementen, namelijk het projecticoon.

6 maart 2018

Tekstuele wijziging op de pagina Infographics en het document Aanleverspecificaties Interactieve Infographics en een sandbox (zipbestand) toegevoegd.

5 januari 2018

Bij bewegwijzering buiten zijn voorbeelden toegevoerd. 

14 december 2017

Het terugbrengen van de 5 tinten blauw van het rijkslogo naar één heeft als gevolg dat ook alle logosets aangepast moeten worden. Dit moment is gelijk aangegrepen om de huidige logoset kritisch te bekijken. Zijn alle logo varianten uit de sets nog wel nodig. Dit heeft geresulteerd in een logo set die we hebben kunnen terugbrengen van 37 varianten naar 11.

De meeste logosets zijn al vervangen en staan onder logo's. De overige volgen zo snel mogelijk.

Voor vragen over de nieuwe logoset of over de rijkshuisstijl kun je terecht bij de huisstijlcoördinator van jouw departement

07 december 2017

Rijkslogo: van vijf kleuren blauw terug naar één.
Ruim tien jaar geleden is het rijkslogo ontwikkeld. Eén logo voor de hele rijksoverheid bestaande uit een blauw lint (beeldmerk), met daarnaast een woordmerk. Het lint heeft vijf verschillende tinten blauw, afhankelijk van het middel waarop het wordt gebruikt. 

Het beheren van al die verschillende logovarianten is nu erg omslachtig. Op online middelen wordt bovendien maar 1 kleur blauw gebruikt; een stuk efficiënter. Daarom is onlangs besloten de logorichtlijnen voor traditionele middelen gelijk te trekken met die voor online en terug te gaan naar 1 logoblauw: blauw 2, de meest gebruikte kleur. Deze kleur blauw is op alle achtergrondkleuren goed zichtbaar.

Er is 1 uitzondering: gebouwen- en bewegwijzering. Vanwege de kosten en de functionaliteit zal daar ook nog de donkerste kleur blauw gebruikt blijven worden.

Mocht je vragen hebben over de bovenstaande wijziging of over de rijkshuisstijl, neem dan contact op met de huisstijlcoördinator van het betreffende departement: https://www.rijkshuisstijl.nl/over-de-rijkshuisstijl/huisstijlcoordinatoren

17 juli 2017

Er zijn nieuwe online iconen toegevoegd. 

14 juli 2017

Toevoeging afzenderschap campagnes

20 juni 2017

De richtlijnen voor apps zijn aangepast en er zijn daarvoor ook te downloaden bestanden beschikbaar. Waaronder een stijlgids.

24 mei 2017

Voorbeelden grafieken toegevoegd.

05 april 2017

Onder presentaties is een versie met formaat 16:9 toegevoegd

30 maart 2017

Onder emailondertekening is het toevoegen van social media iconen toegestaan. 

23 februari 2017

De benaming bouwstenen is gewijzigd in het woord basiselementen. Onder deze tab vind je namelijk alle basiselementen van de rijkshuisstijl. Verder is de benaming huisstijldragers gewijzigd in communicatiemiddelen. Hier zijn voornamelijk voorbeelden te vinden van communicatiemiddelen waar de basiselementen in toegepast zijn.

6 januari 2017

De content achter afzenderschap is anders gestructureerd.