Inloggen Account aanvragen

Vormgeving communicatiemiddelen COVID-19

De basiselementen die je hier vindt, zijn beschikbaar gesteld zodat alle communicatiemiddelen van de Rijksoverheid over het coronavirus eenduidig en herkenbaar vormgegeven kunnen worden. Gebruik van deze elementen volgens de huisstijlrichtlijnen bevordert dat informatie van de Rijksoverheid in één oogopslag wordt herkend als bron tussen de grote hoeveelheid informatie die over het coronavirus wordt aangeboden.

Deze pagina's worden voortdurend aangevuld. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

Zoek je al opgemaakte communicatiemiddelen? Kijk dan op Rijksoverheid.nl

Geen onderdeel van de Rijksoverheid?

Alleen organisaties vallend onder de Rijksoverheid, waarbij deze organisaties tevens de rijkshuisstijl voeren, kunnen gebruik maken van de elementen die hier ter beschikking worden gesteld.

Organisaties buiten de Rijksoverheid, die behoefte hebben aan communicatiemiddelen, kunnen deze vinden op rijksoverheid.nl. Daar zijn communicatiemiddelen beschikbaar gesteld, die direct ingezet kunnen worden.

Vragen?

Alle elementen die we hier aanbieden zijn afgestemd met het Nationaal Kernteam Crisis (NKC) waar de communicatie over het coronavirus wordt geregisseerd. Het is belangrijk dat je je hier aan houdt.

Mis je zaken of heb je vragen of je uiting voldoet aan de afspraken die we hebben gemaakt over het vormgeven van de communicatiemiddelen voor informatie over corona? Neem dan contact op met beheerrijkshuisstijl@minaz.nl. Antwoorden op vragen worden afgestemd met het NKC.