Inloggen Account aanvragen

Beeldmateriaal bij communicatie over COVID-19

Via de Mediatheek Rijksoverheid is een ruime set beelden beschikbaar gesteld die bedoeld zijn voor overheidscommunicatie over het coronavirus COVID-19. Dit betreft informatie die vanuit de Rijksoverheid over corona maatregelen en/of richtlijnen wordt uitgedragen.

De beeldenset is in de Mediatheek Rijksoverheid te vinden door te zoeken op 'beeldbank coronavirus'.

Richtlijnen voor gebruik

  • De foto’s mogen alleen gebruikt worden in het kader van coronacommunicatie. Communicatie gericht op het onder controle krijgen van het corona virus.
  • De foto's mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals communicatie die niet corona betreft of voor commerciële doeleinden.
  • Commerciële instellingen mogen de foto's niet gebruiken.
  • Het niet toegestaan de foto's door te geven aan derden.

Bij misbruik kan door de fotograaf of geportretteerde opgetreden worden. Indien dit het geval is, zal de de afhandeling hiervan de verantwoordelijkheid zijn van degene die de foto op onjuiste wijze heeft toegepast.

Geen onderdeel van de Rijksoverheid?

Alleen organisaties vallend onder de Rijksoverheid, waarbij deze organisaties tevens de rijkshuisstijl voeren, kunnen gebruik maken van de elementen die hier ter beschikking worden gesteld.

Organisaties buiten de Rijksoverheid, die behoefte hebben aan communicatiemiddelen, kunnen deze vinden op rijksoverheid.nl. Daar zijn communicatiemiddelen beschikbaar gesteld, die direct ingezet kunnen worden.