Inloggen Account aanvragen

Deelidentiteit terug naar kantoor

Eén stijl voor interne communicatie over corona in alle rijkskantoren

Door het corona-virus zal de wijze waarop we werken in de kantoren van de Rijksoverheid voorlopig anders zijn. Om het virus onder controle te houden doen we een beroep op alle medewerkers en bezoekers om elkaar binnen kantoor te beschermen door aangepaste  omgangsvormen en een andere manier van bewegen door het pand. Deze stijlgids is voor de vormgeving van interne communicatiemiddelen over de maatregelen in de kantoren. Het is de bedoeling dat alle rijkskantoren deze stijl toepassen zoals besloten is in de ICBR en de VoRa.


De stijl kan gebruikt worden voor alle interne communicatie over corona (dus niet alleen facilitaire zaken) zoals bijvoorbeeld een ‘welkom terug campagne’ als medewerkers weer op kantoor mogen komen.

Afzender Rijksoverheid

Het onderwerp corona is leidend in alle interne communicatie over dit  onderwerp op alle plekken binnen de Rijksoverheid. Voor alle uitingen wordt daarom alleen afzender Rijksoverheid gebruikt. 
Welk departement of welke dienstverlener de middelen produceert is van ondergeschikt belang aan de boodschap en het thema en daarom worden geen andere logo’s gebruikt op de middelen.

Afzenderstructuur 1: moeder (het beeldmerk met woordmerk Rijksoverheid)
Beeld: ©Rijksoverheid
Moeder

Pay-off

De interne communicatie in de kantoren van de Rijksoverheid sluit aan bij de externe communicatie van de Rijksoverheid over het corona virus. De pay-off die we intern gebruiken is afgeleid van de publiekscampagne (zie site Rijksoverheid). Voor de interne communicatie is het woord ‘krijgen’ vervangen door het woord ‘houden’. Daarmee benadrukken we dat dit een andere fase is in de corona-crisis. We zijn er nog niet, maar wel op de goede weg. Om dit zo te houden vragen we alle medewerkers en bezoekers van de rijkskantoren om elkaar te beschermen door andere omgangsvormen aan te houden en anders door het pand te bewegen.

Alleen samen houden we corona onder controle
Beeld: ©Rijksoverheid

Wat moet, wat mag en wat kan

De communicatie is gebaseerd op wat moet, wat mag en wat kan. De kleur blauw staat voor ‘moet’, de kleur groen voor ’mag’ en de kleur geel voor ‘kan’. Er is bewust gekozen voor een positieve toon om medewerkers en bezoekers aan te sporen samen het goede gedrag te vertonen en rekening te houden met elkaar, dus niet voor verboden en geboden.
De drie kleuren vormen in combinatie met de rijksiconen de basis voor de vormgeving van alle interne corona communicatiemiddelen. 
De kleur rood, verbodstekens of -teksten worden niet gebruikt in de communicatie over corona en de daarmee samenhangende regels in de panden.

afbeelding wat moet mag kan
Kleurcodes terug naar kantoor

Taal en toon

De vormgeving en de tekst op de middelen moeten bij elkaar passen en elkaar versterken. De combinatie van een vriendelijke uitstraling en menselijke toon maakt dat communicatie een sturend karakter heeft zonder dwingend over te komen. Tekstueel ligt de focus bij deze positieve stimulerende aanpak op wat mag en wat kan in plaats van wat niet toegestaan is.
De taal en toon die gebruikt wordt op deze interne  communicatiemiddelen moet aansluiten bij het vriendelijke karakter van de stijl. Sturend zonder dwingend te zijn. Medewerkers zijn bijvoorkeur voor terugkeer naar kantoor geïnformeerd over de nieuwe regels die in de rijkskantoren gelden. Ze weten wat ze kunnen verwachten en herkennen de stijl en de boodschap.

Tekstwijzer

  • Teksten sluiten inhoudelijk aan bij de drie niveaus: wat  moet, wat mag en wat kan.
  • Teksten zetten op alle drie de niveaus medewerkers en bezoekers aan om rekening te houden met elkaar.
  • Gebruik ‘we’ of ‘wij’ en niet ‘je’ of ‘jij’.
  • Gebruik zo min mogelijk de gebiedende wijs.
  • De boodschappen worden simpeler en toch sterker door tekst te combineren met een passend icoon.
  • Vertel niet meer dan nodig is. Gebruik zeer korte instructieve teksten (zeer korte leestijd).
  • Als meer instructie nodig is, gebruik max 2 (sub)regels om een overload aan informatie te voorkomen.
  • Teksten moeten faciliteren, zijn handelingsgericht en gedragversterkend.
  • Attendeer medewerkers en bezoekers op wat ze moeten, mogen of kunnen doen.

Communicatie moet, mag, kan

Hier staan niveau richtlijnen en voorbeelden zijn te vinden in de stijlgids (zie bestand onderaan deze pagina). Als mensen zich moeten houden aan een regel overheerst duidelijk de kleur blauw in de vormgeving, als je medewerking wil vragen om bijvoorbeeld de ruimte schoon te maken na gebruik, stimuleren van gedrag, worden de kleuren groen en blauw in gelijke mate gebruikt met veel wit. De kleur geel wordt alleen in combinatie met blauw en groen gebruikt als de boodschap bedoeld is om mensen uit te nodigen om te verbinden. Je kunt een digi-borrel organiseren bijvoorbeeld. Ook dan voert wit de boventoon. Er worden daarnaast alleen rijksiconen gebruikt.

Niveau 1

Op niveau 1 (moeten > richtlijnen volgen) is het donkerblauw de dragende kleur en wordt het icoon in een cirkel geplaatst. De cirkel heeft een vriendelijk karakter en focust als een spotlight op de kern van de boodschap.
De heldere instructie onder de cirkel is in Rijksoverheid Sans Italic geplaatst, waardoor het als een quote / uitspraak wordt gezien. Het menselijk aspect van de iconen is groen (mensen en handelen).  Aspecten die linken aan de richtlijnen maken we (sturend) blauw. Denk hierbij aan 1,5 meter afstand en waterdruppels bij handen wassen.

poster nivo 1

Poster niveau 1

Kleurenbalans nivo 1

Kleurverhouding niveau 1 (bij benadering)

Blauw: 80%

Wit: 15%

Groen: 5%

Niveau 2

Vanaf niveau 2 (mogen > gedrag stimuleren) wordt de communicatie luchtiger van opzet. De blonde opmaak met veel wit is fris en verwijst naar het open karakter voor dialoog en inspiratie. In niveau 2 is groen de primaire tekst kleur en het donkerblauw wordt de secundaire tekst kleur. De overwegend witte uiting heeft extra attentiewaarde in de visuele omgeving van de rijkskantoren en valt daarom extra op.
In communicatieuitingen op niveau 2 kan toelichtende informatie in een kader worden geplaatst.
Deze tekstkaders krijgen afgeronde hoeken zoals we die kennen uit de externe publiekscampagne.

Poster niveau 2

Poster niveau 2

Kleurbalans nivo 2

Kleurverhouding niveau 2 (bij benadering)

Wit: 70%

Blauw: 15%

Groen: 15%

Niveau 3

Op niveau 3 (kunnen > mensen verbinden) introduceren we het warme donkergeel en komt het gehele kleurpalet samen. Gelijk aan niveau 2 worden de uitingen in niveau 3 gekenmerkt door veel wit. De sturende kleur blauw is minder prominent aanwezig. Het donkergeel geeft samen met het frisse groen een positief, inspirerend en uitnodigend gevoel aan het derde communicatieniveau. De drie kleuren zijn gewaardig aanwezig, waarbij het accent ligt op het dondergeel.
De mens wordt nog steeds in groen verbeeld en objecten in blauw.

Poster niveau 3

Poster niveau 2

kleurbalans nivo 3

Kleurverhouding niveau 3 (bij benadering)

Wit: 70%

Blauw: 15%

Groen: 15%

Geel: 15%

Vragen?

Als je twijfelt welk niveau je moet gebruiken, of de uiting goed is, of de taal of toon klopt? Mail dan naar beheerrijkshuisstijl@minaz.nl

Voorbeelden niveau 2

Hieronder zie je een bureaulegger. Deze kan na gebruik van het bureau omgedraaid worden, zodat zichtbaar wordt dat het bureau gebruikt is en eerst schoongemaakt moet worden. 

Bureaulegger voorzijde

Voorzijde bureaulegger

Bureaulegger achterzijde
Beeld: ©Rijksoverheid

Achterzijde bureaulegger

Voorbeelden niveau 3

Diverse posters en een banner.