Inloggen Account aanvragen

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de zogeheten Webrichtlijnen toe.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C) over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen versie 2 staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogeheten 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Alle Webrichtlijnen (versie 2) staan ook in het Toepassingskader. Dit document is daarnaast een handreiking om de richtlijnen goed toe te passen.

Ook voor de manier waarop overheden verantwoording afleggen, gelden eisen. Die staan beschreven in het Verantwoordingsmodel.

Bijna 100% Webrichtlijnenproof

Rijkshuisstijl.nl voldoet voor bijna 100% aan de Webrichtlijnen. Het kan voorkomen dat de website op onderdelen niet voldoet. Onze processen zijn ingericht om deze afwijkingen te vinden en zo snel mogelijk te verhelpen.

Informatie en klachten over toegankelijkheid Rijkshuisstijl.nl

Ervaart u rijkshuisstijl.nl (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het weten via het contactformulier.

Rijkshuisstijl.nl verhelpt een eventuele verminderde toegankelijkheid zo snel mogelijk. In specifieke situaties zoeken wij naar een passende oplossing.